Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  [107]  
โพสต์ข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 58 : 10:14 น.  โดย : ร.๑๕๓  


ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10601 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:27 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10602 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:28 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เรารักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10603 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:29 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10604 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:29 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10605 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:30 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10606 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:31 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

มีชาติ มีประเทศ อันตั้งเป็นอิสระเสรีมาช้านานด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10607 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:32 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10608 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:33 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10609 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:33 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10610 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:34 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10611 โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60 : 12:35 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10612 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 14:55 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10613 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 14:57 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10614 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 15:07 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10615 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 15:08 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10616 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 15:10 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10617 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 15:11 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10618 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:25 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติ มีประเทศ อันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10619 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:26 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10620 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:32 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

บรรพ ชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10621 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:33 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10622 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:34 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10623 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:37 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เรารักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10624 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:37 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10625 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:41 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10626 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:43 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10627 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:44 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

มีชาติ มีประเทศ อันตั้งเป็นอิสระเสรีมาช้านานด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10628 โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60 : 16:47 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10629 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 17:54 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10630 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 17:55 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10631 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 17:56 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10632 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:00 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10633 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:01 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10634 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:02 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10635 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:03 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10636 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:04 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10637 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:05 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10638 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:05 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10639 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:06 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10640 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:07 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10641 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:08 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10642 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:11 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีความรักและเสียสละเพื่อลูก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10643 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:13 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10644 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:14 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10645 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:15 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10646 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:16 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10647 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:17 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เราต้องร่วมกันเชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้ยิ่งใหญ่ และร่วมกันต่อต้านพวกคิดร้ายต่อสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10648 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:19 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10649 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:20 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10650 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:21 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ประเทศชาติที่บรรพบุรุษสร้างสะสมมา จะมาล้มสลายเพราะคนไม่ดี เราไม่ยอม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10651 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 18:24 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เลิกหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ด้วยการดึงฟ้าต่ำ จากการโพสต์พาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10652 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 20:58 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10653 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 20:59 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10654 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 20:59 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10655 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:00 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

มีชาติ มีประเทศ อันตั้งเป็นอิสระเสรีมาช้านานด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10656 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:01 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10657 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:02 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10658 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:03 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10659 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:04 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10660 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:05 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10661 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:06 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ทหารไทยไม่ให้ใครมาดูหมิ่นทั้ง 3 สถาบันไทยของเรา อย่างแน่นอน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10662 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:07 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เราต้องร่วมกันปกป้องและเทิดทูลสถาบันหลักของชาติอย่าให้ผู้ใดมาดูหมิ่น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10663 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:08 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

สังคม ใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10664 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:09 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10665 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:10 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10666 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:11 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10667 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:11 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10668 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:13 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10669 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:14 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10670 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:15 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10671 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:16 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10672 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:21 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือไร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10673 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:22 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10674 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:23 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ขอถวายชีวิตเป็นราชพลี เพื่อปกปักรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10675 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:24 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงช่วยกันปกป้อง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10676 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:26 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ด้วยพระบารมี เราจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศที่เป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10677 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:27 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10678 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:27 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10679 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:28 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10680 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:29 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เลิกหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ด้วยการดึงฟ้าต่ำ จากการโพสต์พาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10681 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:30 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ประเทศชาติที่บรรพบุรุษสร้างสะสมมา จะมาล้มสลายเพราะคนไม่ดี เราไม่ยอม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10682 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:31 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10683 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:32 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10684 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:33 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10685 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:34 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เราต้องร่วมกันเชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้ยิ่งใหญ่ และร่วมกันต่อต้านพวกคิดร้ายต่อสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10686 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:35 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10687 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:35 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10688 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:36 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10689 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:37 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10690 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:38 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10691 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 60 : 21:39 น.  โดย : ผธกพ.รร.ป.ศป.  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีความรักและเสียสละเพื่อลูก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10692 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 60 : 11:59 น.  โดย : ช.พัน.9  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10693 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 60 : 12:00 น.  โดย : ช.พัน.9  

ราต้องร่วมกันเชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้ยิ่งใหญ่ และร่วมกันต่อต้านพวกคิดร้ายต่อสถาบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10694 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 60 : 12:01 น.  โดย : ช.พัน.9  

ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา เขาค้อ พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10695 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 60 : 12:01 น.  โดย : ช.พัน.9  

บรรพ ชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10696 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 60 : 12:02 น.  โดย : ช.พัน.9  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  [107]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว