Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5901 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:12 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5902 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:12 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5903 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:13 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5904 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:14 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน
ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก
ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร
ไม่ว่าจะจนหรือรวย
พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน
เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์
ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท
พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์
ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5905 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:15 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5906 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:16 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระมหากษัตริย์ของไทย ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” จากการที่ทรงให้การสนับสนุนโครงการ เพื่อการพัฒนาในชนบทต่างๆ เป็นจำนวนมาก การอุทิศพระองค์ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงได้รับความเคารพ และยกย่องจากทุกๆ ภาคส่วนของสังคมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5907 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:17 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เรารักในหลวงอย่างไร
๑.ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย รบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
๒.ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทย ทุกหนแห่ง พระองค์ทรงเสด็จทรงงานในภูมิภาคต่างๆ ทรงห่วงใยราษฎร และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้รักน้ำ โดยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งน้ำจำเป็นต่อการเกษตรกรรมของราษฎร เช่นโครงการฝนเทียม โครงการฝายแม้ว เป็นต้น
๔.ในหลวงทรงเป็นผู้ชี้แนะ ทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่ายิ่งให้กับราษฎร และให้รู้จัก พอเพียง พอประมาณ
๕.ในหลวงเป็นผู้ที่ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยที่สุด พระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชนคนไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5908 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:17 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าในหลวงทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ดังที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” กาลล่วงผ่านมานาน พระราชดำรัสที่ในหลวงได้ตรัสไว้ข้างต้นยังคงกึกก้อง อยู่ในใจของคนไทยทุกคน ตลอดเวลาที่ในหลวงทรงพระราชกรณ๊ยกิจที่ยากยิ่งกว่าที่พระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกปัจจุบันจะทำได้นั้น มิเคยเป็นที่สงสัยในหมู่พสกนิกรชาวไทยเลยว่า “ หนทางที่พ่อนำ คือ รอยธรรมทีพ่อเดิน” พระองค์ทรงครองแผ่นดินธรรมโดยธรรม และเพื่อธรรม เมื่อกษัตริย์ทรงธรรมก็ย่อมนำความสงบร่มเย็นมาสู่ประชาราษฎร์ เราจะเห็นว่า ตั้งแต่ทรงครองราชย์เป็นต้นมาในหลวงไม่เคยทิ้งประชาชนเลย แม้ในเวลาที่ทรงพระประชวร อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชก็ทรงนึกถึงงาน ไม่เคยทรงอยู่นิ่ง เมื่อเป็นเรื่องของชาวบ้าน ทรงนึกถึงได้ก่อนเสมอ เพราะฉะนั้น ในหลวงทรงยึดมั่นพระปฐมบรมราชโองการว่าเป็นสัญญาที่ทรงสัญญาต่อประชาชน ประเทศชาติ ท่านไม่ทรงผิดสัญญานั้นเลย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5909 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:18 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเป็นพ่อพระของแผ่นดินที่เสียสละทั้งพระวรกาย ตรากตรำทำงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพสกนิกรไปทั่วทุกผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะอยู่ถิ่นทุระกันดารเพียงใดก็ตาม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5910 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:19 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า
ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่ง
ก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้
เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากร
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง และปัญหาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มขึ้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและระบบนิเวศ จึงทรงให้มีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการที่จะทำนุบำรุง
และปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น
ทรงเน้นงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาน้ำเน่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5911 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:20 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5912 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:20 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5913 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:21 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ

พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง

หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง

ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปีมิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ

ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี

ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ

แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ

เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5914 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:21 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่
เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5915 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:22 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี
ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย
ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย
เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5916 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:23 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5917 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:24 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5918 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:24 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5919 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:25 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5920 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:26 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5921 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:27 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5922 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:28 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5923 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:28 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5924 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 10:32 น.  โดย : ร้อย.นนส.ที่ 1 พัน.นนส.ที่ 2  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5925 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 11:20 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ขอพระองค์ฯเกษมสำราญยิ่ง เป็นยอดมิ่งมหาราชไม่ขาดถอน ใต้ฯพระบาทเบื้องต่ำพร่ำอาวรณ์ เป็นบทกลอน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ....

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5926 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 11:21 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระบาทสมเด็จฯทรงธรรมงามล้ำเลิศ ข้าฯขอเทิดจงรักภักดิ์สมาน ขอพระองค์ฯทรงชีพยั่งยืนนาน นิรันดร์กาล ผ่านฟ้า สถาพร ..

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5927 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 11:23 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึงเพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5928 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 11:26 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5929 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 11:26 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน อันเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5930 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 11:27 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5931 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 11:29 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
-

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5932 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 11:58 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5933 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 14:08 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5934 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 14:10 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5935 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 14:11 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

เย็นกาย เย็นใจ เย็นศิระ เย็นเพราะพระบริบาลพระผ่านหล้า
เย็นเพราะร่มโพธิ์ทองของประชา เย็นเพราะพระทรงเมตตาประชาไทย
ทุกถิ่นที่ ทรงเห็น ทุรกันดาร ท่านทรงงานเสด็จดำเนินอย่างกล้าหาญ
ท่านทรงทำ สุขทุกถิ่น มาแสนนานทุกคนขาน ขนานนาม มหาราช

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5936 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 14:13 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5937 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 14:14 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกล้าชาวประชา ให้สุขสันต์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญอันในหลวงทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นดัง พ่อ ของแผ่นดิน พ่อ ของชาวไทยทุกคนตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5938 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 14:15 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายและพระหทัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5939 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 14:16 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5940 โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 17:11 น.  โดย : ข้าราชการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  


จะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก ผู้เปี่ยมล้นพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณเทียบเท่ากับพระองค์ เห็นคงไม่มีอีกแล้ว พระองค์เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งมวล จนอาจกล่าวได้ว่า ที่เราเป็นไทยอยู่ได้ แผ่นดินไทยยังเป็นแผ่นดินเดียวอยู่ได้ดังเช่นทุกวันนี้ ก็ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระราชกรณีกิจที่ทรงบำเพ็ญมา นับแต่แรกทรงครองราชย์จวบจนปัจจุบัน
พลตรีหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยกราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า "เคยทรงเหนื่อย ทรงท้อบ้างหรือไม่ ?" พระองค์จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งตอบว่า "...บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้น คือบ้าน คือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ..."
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/ ข้าราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5941 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:04 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๓ รอ.  


แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
เพราะพระบุญยา พระบารมี
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5942 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:33 น.  โดย : ฝขว.ส.พัน.๒๑  


ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
ส.พัน.๒๑

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5943 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:41 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5944 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:46 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ มีเเต่ความสุขเกษมสำราญ อายุยิงยืนนาน ตลอดกาลเเละนานเทิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5945 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:47 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5946 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:48 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5947 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:49 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวไทย ตลอดไปด้วยเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5948 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:50 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ

แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ

เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5949 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:50 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๒ รอ.  

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
- พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
- พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
- พระผู้มีแต่ให้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5950 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:51 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5951 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:52 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมีเหนือสิ่งใดในพื้นหล้า เป็นผู้กล้าผู้ดำริสิ่งนับแสน
มิให้ใครมาดูถูกและดูแคลน ซึ่งเป็นแกนของปวงชนสยามทอง
ขออัญเชิญทวยเทพไท้ทั้งพิภพ มาบรรจบ ณ ที่นี้เพื่อฉลอง
เหล่าปวงชนชาวไทยร่วมครรลอง พระผู้ครองดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5952 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:52 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5953 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:53 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5954 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:54 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5955 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:55 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5956 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:56 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.๓  

ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานๆ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5957 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 08:57 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5958 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:03 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5959 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:05 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี
หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน
แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น
ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5960 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:06 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5961 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:09 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5962 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:10 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5963 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:10 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5964 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:12 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5965 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:13 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5966 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:14 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5967 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:15 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5968 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:17 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5969 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:20 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5970 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:20 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5971 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:21 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5972 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:22 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5973 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:24 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5974 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:33 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

“…บารมีนั้น คือ ทำความดี เปรียบเทียบกับธนาคาร …ถ้าเราสะสมเงินให้มากเราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ย ใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ย โดยไม่แตะต้องทุนแต่ถ้าเราใช้มากเกิดไป หรือเราไม่ระวัง เรากิน เข้าไปในทุน ทุนมันก็น้อยลง ๆ จนหมด …ไปเบิกเกินบัญชีเขาก็ต้องเอาเรื่อง ฟ้องเราให้ล้มละลาย เราอย่าไปเบิกเกินบารมีที่บ้านเมือง ที่ประเทศได้สร้างสมเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราให้เกินไป เราต้องทำบ้าง หรือเพิ่มพูนให้ประเทศของเราปกติมีอนาคตที่มั่นคง บรรพบุรุษของเราแต่โบราณกาล ได้สร้างบ้านเมืองมาจนถึงเราแล้ว ในสมัยนี้ที่เรากำลังเสียขวัญ กลัว จะได้ไม่ต้องกลัว ถ้าเราไม่รักษาไว้…”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5975 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:34 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5976 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:35 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ร่วมกันต่อต้านกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5977 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:36 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อธิษฐานให้บ้านเมืองจงเรืองรุ่ง
และผดุงปกติสุข มิทุกข์ร้อน
เพื่อความสุขสวัสดีนิรันดร
ถวายพระพรฯ แด่ในหลวงของปวงไทย
ด้วยทุกฝ่ายในชาติปรารถนา
จะรักษาหน้าที่นี้เป็นใหญ่
เต็มกำลังสติปัญญาและจริงใจ
มุ่งยกให้ประโยชน์ล้วนแก่ส่วนรวม
โดยเข้าใจหน้าที่อย่างกระจ่างชัด
ปฏิบัติเที่ยงตรงไปไม่หละหลวม
เพราะถิ่นไทยนี้หรือคือส่วนรวม
ที่ควรร่วมใจกันให้มั่นคง
แล้วความสุขสวัสดีที่มุ่งหมาย
จะเฉิดฉายได้ตามความประสงค์
งามหน้าที่ ทุกถิ่นไทยใฝ่ดำรง
คือพระพรที่ลัดตรง “ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5978 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:36 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5979 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:39 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5980 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:39 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5981 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 09:40 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตามพระองค์ไม่เคยทรงย่อท้อ ทรงเสด็จ ฯไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5982 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:04 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.21  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5983 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:05 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎร
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ. ขอถวายพระพร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5984 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:11 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5985 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:13 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

“ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5986 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:13 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบ แทบบาทด้วยอวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5987 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:17 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5988 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:17 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5989 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:18 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

" กษัตริย์นักพัฒนา " พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5990 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:18 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็น อย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5991 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:18 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5992 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:19 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

“พอเพียง” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5993 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:19 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระองค์ ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุง สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคมิได้ทรงว่างเว้น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5994 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:21 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระ เมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชนสองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผลน้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5995 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:21 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

“ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่ ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5996 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:22 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5997 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:24 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5998 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:24 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5999 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:24 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 6000 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 56 : 10:25 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

" กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "  น้ำพระทัย  รดรินหลั่ง  ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิตให้ศึกษา น้ำใสด้วย  กังหันชัยพัฒนา  อนุรักษ์  พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว