Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5901 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 13:35 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.21  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5902 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 13:50 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5903 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 13:52 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5904 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 13:53 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ร่วมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5905 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 13:59 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5906 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 14:00 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5907 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 14:01 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5908 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 06:11 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ. ขอถวายพระพร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5909 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:32 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๓ รอ.  


คุณพ่อผู้ก่อเกิด...ให้กำเนิดเกิดทุกสิ่ง
ด้วยรักจากใจจริง....รวมหลายสิ่งยิ่งผูกพัน
จากลูกพ่อปลูกรัก... เกิดตระหนักทุกสิ่งสรร
อุ่นไอสายสัมพันธ์....ลูกยึดมั่นขอวันทา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5910 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:52 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมอภิบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5911 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:52 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างมีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5912 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:53 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ร้อยดวงใจทรงเป็นห่วงพ่อหลวงไทย ร้อยปัญหาพ่อหลวงไทยคอยช่วยไว้ เราชาวไทยเทิดทูลท่านยิ่งชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5913 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:54 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

หลายโครงการที่พ่อท่านทรงกรุณา หลายปัญหาที่พ่อคอยเป็นห่วง จะเฝ้าคอยดูปวงประชาตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5914 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:55 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

จะกินยังคิดเป็นห่วง จะนอนยังเฝ้าแก้ปัญหา นี่คือกษัตริย์นักพัฒนา ชาวประชาทราบซึ่งตลอดกาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5915 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:56 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5916 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:57 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5917 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:57 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5918 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:58 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

กว่า 60 ปีแล้ว ที่พระองค์ยังทรงงานไม่หยุดแม้จะเหนื่อยพระราชวรกาย พระองค์ทำเพื่อประชาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5919 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 08:59 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ในหลวงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะสังคมบริโภคจะเป็นทาสของผู้ผลิต การพึ่งพาตนเองทำให้ไม่ต้องเป็นทาสใคร เมื่อแก้ปัญหา เฉพาะหน้าแล้วพยายามพึ่งตนเองให้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5920 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:01 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5921 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:06 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ในหลวงทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5922 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:13 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5923 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:14 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5924 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:14 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5925 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:15 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5926 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:17 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

1.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
2.ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
3. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
4. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
5. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
6. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5927 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:18 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5928 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:18 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5929 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:18 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5930 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:19 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5931 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:21 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5932 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:21 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5933 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:22 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5934 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:23 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5935 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:23 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ด้วยพระบารมีเราจึงรวมกันได้อย่างเหนียวแน่นมีขาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5936 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:28 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ศูนย์รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
ธ ที่พึ่งปวงประชา
กรณียกิจทั่วพารา
เพื่อนำมาความร่มเย็น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5937 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:29 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยๆปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5938 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:33 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5939 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:37 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

84 พรรษามหาราช
ทรงประกาศชาติระบือชื่อสยาม
ไทยแซ่ซ้องก้องเกียรติหล้าฟ้าธาราม
กิจเกริกงามนามเป็นศรีจักรีวงศ์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5940 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:37 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5941 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:38 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5942 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:38 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

สถาบัน ชาติ ศาสน์ กศัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5943 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:38 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งประเทศ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอให้มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5944 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:39 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมี มากล้น เหลือคณา
ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5945 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:41 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์คือพ่อของแผ่นดิน เราควรเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
อย่างหาที่เปรียบมิได้ อีกทั้งพระองค์ยังคงสั่งสอน ให้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
พวกเราคนไทยจงร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์สืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5946 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:41 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5947 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:42 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม

ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ

ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด

เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่

ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5948 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:43 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อหลวง คือ พ่อเรา
พ่อหลวง คือผู้ให้
พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5949 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:44 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5950 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:46 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม
ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล
ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน
ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5951 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:47 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายและพระหทัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5952 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:47 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5953 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:48 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ความพอเพียง
คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน
เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้
ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง
แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง
หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้
ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่
คำว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
พอเพียง อาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5954 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:49 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน
มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย
พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย
ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5955 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:50 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อทรงเหนื่อยยากตากตำทำเพื่อลูก
พ่อพันธ์ผูกรักทั่วผืนฟ้า
พ่อทำให้ลูกๆ อยู่ดีตลอดมา
มีใหมหนาพ่อที่ดีเช่นนี้เรา
พ่อสบายได้แต่ทำไมพ่อไม่ทรง
พ่อหวังคงให้ลูกสุขสนุกสนาน
พ่อยังคงรักลูกทุกคืนวัน
คุณพ่อนั้นจะอยู่ในใจ ปวงไทยเอย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5956 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:51 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ความภักดี ที่คนไทย ควรให้พ่อ
คือสร้างก่อ สามัคคี ทุกที่หน
ทำความดี ละความชั่ว ทั่วทุกคน
ทุกตำบล ทุกถิ่น แผ่นดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5957 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:52 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต ซึ่งเป็น
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5958 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:52 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5959 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:53 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5960 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:54 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5961 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:55 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5962 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:56 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

- พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
- พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
- พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
- พระผู้มีแต่ให้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5963 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 09:59 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระ เจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของ ตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระ เจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5964 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:00 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี
หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน
แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น
ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5965 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:20 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5966 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:21 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5967 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:21 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นนักคิดอิสระ ทรงเสียสละน่าสรรเสริญ ทรงนำไทยให้เจริญ ทรงพระดำเนินแห่งหนใดไทยร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5968 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:21 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน การดำเนินชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5969 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:22 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5970 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:22 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและ ซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5971 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:22 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้าชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5972 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:23 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5973 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:23 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5974 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:24 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5975 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:24 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5976 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:24 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5977 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:25 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้ แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5978 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:25 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5979 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:26 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

“ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5980 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:26 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบ แทบบาทด้วยอวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5981 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 10:27 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5982 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 12:14 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5983 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 12:15 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5984 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 12:16 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ท่านเปรียบเสมือนพ่อที่แสนประเสริฐ ที่คอยดูแลทุกข์สุขของลูก ๆ ที่เป็นประชาชนของท่านให้มีความสุขตลอดเวลา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5985 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 12:17 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสระทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทุกย่านได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5986 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 12:18 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5987 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 12:19 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5988 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 12:21 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย หายจากอาการพระประชวรและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยเถิด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5989 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 12:21 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ข้าพเจ้าจะเป็นคนดี และอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อแผ่นดินไทย และเพื่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5990 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 12:22 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

คำว่าพ่อคำนี้มีความหมาย
ผู้สร้างสายใยรักให้ลูกน้อย
ผู้ฟูมฟักดูแลและเฝ้าคอย
เห็นลูกน้อยเติบใหญ่เป็นคนดี
พระคุณพ่อยิ่งใหญ่ในปฐพี
ธรณีนี้หรือจะเทียบเท่า
ความหวังของพ่อก็คือเรา
แล้วใครเล่าที่ต้องการทดแทนคุณ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5991 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 56 : 13:08 น.  โดย : ร้อย.บก.พล.ร.3  

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5992 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56 : 08:15 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

การทำความดีถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5993 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56 : 08:26 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5994 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56 : 08:26 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5995 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56 : 08:27 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5996 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56 : 08:28 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหน เราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5997 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56 : 08:29 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5998 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56 : 08:29 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

การปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพ
ปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ. ผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันเอา
วิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆ มาใช้
กันอย่างกว้างขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหล่านี้ เมื่อนำมาปฏิบัติการ
แล้ว จะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไป คือถ้าใช้ถูก ก็ทำให้ได้ประโยชน์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5999 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56 : 08:35 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์เป็นดวงใจไทยทั่วหล้า พระทรงเป็นบิดาไทยทั้งผอง พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณเลิศล้ำเรืองรอง ทั่วโลกแซ่ซ้ององค์พระมหาราชาไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 6000 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56 : 08:36 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากเห็นในหลวงยิ้ม อยากเห็นในหลวงหายประชวร
อยากเห็นในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน
อยากเห็นในหลวงเยี่ยมเยียนประชาชน
อยากเห็นในหลวงมีพระชนมายุยืน
อยากเห็นในหลวงมีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว