Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5901 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:12 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5902 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:13 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5903 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:14 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผลน้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5904 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:18 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

วันพ่อห้าธันวา แห่งพรรษาแปดสิบสี่
ประชาร่วมวจี ทำความดีแด่พ่อหลวง
ธ ทรงเป็นผู้ให้ กว่าใดในโลกทั้งปวง
อวยพรให้ในหลวง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ชนชาวไทยใจพร้อมน้อมเจตคติ ตามดำริพระประสงค์ท่านทรงหวัง
สามัคคีเพื่อส่วนรวมร่วมพลัง ลดเกลียดชังเพื่อบดินทร์อิ่มพระทัย
ร่วมส่งกลอนเป็นพระพรซ้อนความคิด ขอเชิญฤทธิ์พระไตรรัตนสว่างใส
ให้ทุกข์โศกโรคเหนื่อยเศร้าบรรเทาไป เหลือสุขไว้ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5905 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:21 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ธ เป็นดั่ง ร่มไทร ไทยทั่วหล้า
ธ เป็นดั่ง ฟ้าโอบดิน ทุกถิ่นเเดน
ธ เป็นเเหล่ง รวมใจไทย ให้ปรองดอง
เราทุกผอง จงร่วมใจ ถวายพร
แปดสิบสี่ปีที่ ธ ปกปัก หกสิบล้านใจภักดิ์ ธ รักษา
ด้วยประดำรัสตรัสสอนชาวประชา เหล่าทวยราษฎร์ทั่วหล้าล้วยเปรมปรีดิ์
องค์พระสยามราชามหาราช ทุกรอยบาท ธ ยาตราพาสุขศรี
ราษฎร์จึงร้อยใจรักสามัคคี สดุดีพระภูมินทร์ปิ่นฤทัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5906 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:22 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมีเหนือสิ่งใดในพื้นหล้า เป็นผู้กล้าผู้ดำริสิ่งนับแสน
มิให้ใครมาดูถูกและดูแคลน ซึ่งเป็นแกนของปวงชนสยามทอง
ขออัญเชิญทวยเทพไท้ทั้งพิภพ มาบรรจบ ณ ที่นี้เพื่อฉลอง
เหล่าปวงชนชาวไทยร่วมครรลอง พระผู้ครองดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน
จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี
หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน
แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น
ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5907 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:22 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5908 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:24 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา

ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน

ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล

ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…

ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย

ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน

ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล

พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5909 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:25 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย

พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม

ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรม

เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ

พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา

ขอจงทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5910 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:27 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จะตอบแทนคุณพ่อหลวงด้วยความซื่อสัตย์

จะตั้งใจปฏิบัติราชการ งานของหลวง

จะหวงแหนแผ่นดิน ด้วยชีวิต

จะอุทิศกายใจ เพื่อแผ่นดิน...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5911 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:28 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราชาวไทยร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเจริญ
ตามเบื้องพระยุคคลพระของพระองค์ท่าน โดยการน้อมนำพระราชดำรัสและ โครงการในพระราชดำริ
มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5912 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:29 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
รัก, เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณ
ด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5913 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:30 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
เราทุกคนจะรักพ่อหลวงตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5914 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:30 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ

แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ

เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5915 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:31 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอประนมก้มกราบอภิวาท มหาราชราชันสง่าศรี
ทรงปกปักรักษาทั่วธานี ราษฎร์เปรมปรีดิ์มีสุขเพราะพระบุญญา
ธ ทรงเป็นนักปราชญ์นักประดิษฐ์ ธ วิจิตรทางดนตรีศิลป์ภาษา
ธ ประดุจพ่อหลวงปวงประชา น้อมวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5916 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:32 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมีเหนือสิ่งใดในพื้นหล้า เป็นผู้กล้าผู้ดำริสิ่งนับแสน
มิให้ใครมาดูถูกและดูแคลน ซึ่งเป็นแกนของปวงชนสยามทอง
ขออัญเชิญทวยเทพไท้ทั้งพิภพ มาบรรจบ ณ ที่นี้เพื่อฉลอง
เหล่าปวงชนชาวไทยร่วมครรลอง พระผู้ครองดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5917 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:33 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5918 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:37 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5919 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 11:38 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5920 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 12:03 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5921 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 12:04 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5922 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 12:07 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5923 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 12:08 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5924 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 12:08 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ

แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ

เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5925 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 12:09 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5926 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 12:09 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์เป็นยื่งกว่ามหากษัตริย์ พระเป็นอัจฉริยะล้ำนำสมัย
พระใบบุญอุ่นเกล้าเหล่าชาวไทย พระยิ่งใหญ่เหมาะสมเหมือนสมญา
เป็นอัครศิลปินปิ่นนักปราชญ์ จึ่งทวยราษฎร์เริงรื่นชื่นหรรษา
ด้วยดวงจิตโสมนัสเปี่ยมศรัทธา ถวายสมัญญา "มหาราช"
ราษฎร์ชื่นชม ความจงรักภักดีต่อสถาบันอัสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม แผ่ไพศาลให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ภยันอันตรายใดๆ จงแพ้พ่ายในพระบารมีพ่อหลวงของปวงประชา " ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5927 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 12:10 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5928 โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 56 : 12:11 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระนามพระเกียรติก้อง………..เกริกไกร
“ภูมิพล” ขจรไป…………………..ทั่วด้าว
คือหลักแห่งธงชัย…………………ปวงเหล่า ชนเฮย
ทูนเทิดพระเหนือเกล้า…………….เกศน้อมถวายพระพร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5929 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:28 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5930 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:29 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5931 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:30 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5932 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:30 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

แม้นมีได้เกิดใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ไทยทั้งชาติย่อยยับอับหมองศรี
มหันตภัยตอกย้ำช้ำทั้งปี
จอมจักรีทรงกอบกู้สู้ผองพาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5933 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:33 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

- เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5934 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:35 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

- ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5935 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:35 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแร็ง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5936 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:38 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

- พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสระทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ ทุกย่านได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5937 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:40 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

- พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความจงรักภักดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5938 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:41 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

- ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5939 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:46 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย คือศูนย์รวมน้ำใจไทยทั้งชาติ คนไทยเรามีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตกาล หากไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยทั้งชาติมิอาจยอมได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5940 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:46 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อนช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5941 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:47 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง)เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเรา้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5942 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:50 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
ทรงสุขเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ.
ขอถวายพระพร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5943 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:54 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5944 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:54 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเราขอให้คนไทยรักกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5945 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:56 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์เทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5946 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:56 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

- พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด
เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน
มีเมตตากรุณาคุณอนันต์
เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย
พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง
จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย
ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย
เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5947 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:57 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5948 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:57 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5949 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:58 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาท
นำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5950 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 07:58 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5951 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 08:06 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระฉับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา
ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ
ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎร ในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจน ลำเค็ญ และด้อยโอกาส
ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5952 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 08:09 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5953 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 08:15 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาท
นำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5954 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 08:17 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จะหาแผ่นดินไหนที่ในโลก ที่จะมีพระมหากษัตริย์ผู้ห่วงใยพสกนิกร
ของพระองค์ท่านยิ่งกว่าพระองค์เอง ยามใดที่ทวยราษฎร์มีทุกข์
ยามนั้นพระองค์ท่านย่อมทุกข์ยิ่งกว่า ยามใดที่ทวยราษฎร์มีความสุข
ยามนั้นพระองค์ท่านก็จะเบาพระทัย และทรงพระเกษมสำราญด้วยเช่นกัน
จะหาแผ่นดินไหนที่ในโลก ที่พระประมุขของชาติ ทรงงานหนัก
ยิ่งกว่าข้าแผ่นดิน สมกับคำว่า “ กษัตริย์ผู้ทรงงาน ” โดยแท้
จะหาแผ่นดินไหนที่ในโลก ที่ราชกับราษฎร์สามารถอยู่ใกล้ชิดกันได้
เล่าสุข เล่าทุกข์ยากถวายได้ อย่างไม่มีอะไรมากั้นกีดขวางเช่นนี้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5955 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 08:18 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5956 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 08:20 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอ พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริจต่อชาติ บ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ และทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คนชั่วขึ้นมามีอำนาจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5957 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 08:21 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

คนไทยรักและเทิดทูนในหลวงเหนือสิ่งอื่นใด
ไม่มีใครจะมาทำลายความรู้สึกเหล่านี้ของคนไทยไปได้
เพราะเราเห็นพระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยและแผ่นดินไทยมากมาย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5958 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 10:31 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๒ รอ.  

แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5959 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 10:33 น.  โดย : พลฯ ถนอมศักดิ์ เดิมสลุง ฝยก.รพศ.๒  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5960 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:23 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5961 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:25 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากเห็นในหลวงยิ้ม อยากเห็นในหลวงหายประชวร
อยากเห็นในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน
อยากเห็นในหลวงเยี่ยมเยียนประชาชน
อยากเห็นในหลวงมีพระชนมายุยืน
อยากเห็นในหลวงมีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5962 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:31 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5963 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:33 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5964 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:35 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5965 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:38 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5966 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:39 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5967 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:41 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข
เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5968 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:43 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมอภิบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5969 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:54 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5970 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 07:59 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานทั่วทุกสารทิศ เพื่อให้ประชาชนของพระมีความสุข ตามปฐมบรมราชโองการ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะมีพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5971 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:00 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากเห็นในหลวงยิ้ม อยากเห็นในหลวงหายประชวร
อยากเห็นในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน
อยากเห็นในหลวงเยี่ยมเยียนประชาชน
อยากเห็นในหลวงมีพระชนมายุยืน
อยากเห็นในหลวงมีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5972 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:05 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5973 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:06 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5974 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:13 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5975 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:15 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข
เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5976 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:17 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5977 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:18 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5978 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:19 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5979 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:27 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5980 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:27 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5981 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:28 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5982 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:32 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอเทิดทูนพระองค์พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
ศูนย์รวมใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาน้อมสดุดี
ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัย จงร่วมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5983 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:34 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5984 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:36 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5985 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:37 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5986 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:40 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5987 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 08:48 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5988 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 09:07 น.  โดย : ส.พัน.๕  

๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
๒๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
๒๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
๒๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
๒๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๒๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๒๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
๒๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๒๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๓๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5989 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 09:08 น.  โดย : ส.พัน.๕  

๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
๒๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
๒๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
๒๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
๒๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๒๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๒๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
๒๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๒๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๓๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5990 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 09:37 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ. ขอถวายพระพร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5991 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 10:09 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

เย็นกาย เย็นใจ เย็นศิระ เย็นเพราะพระบริบาลพระผ่านหล้า
เย็นเพราะร่มโพธิ์ทองของประชา เย็นเพราะพระทรงเมตตาประชาไทย
ทุกถิ่นที่ ทรงเห็น ทุรกันดาร ท่านทรงงานเสด็จดำเนินอย่างกล้าหาญ
ท่านทรงทำ สุขทุกถิ่น มาแสนนานทุกคนขาน ขนานนาม มหาราช

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5992 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 10:11 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- หลายโครงการที่พ่อท่านทรงกรุณา หลายปัญหาที่พ่อคอยเป็นห่วง จะเฝ้าคอยดูปวงประชาตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5993 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 10:12 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

-ร้อยดวงใจทรงเป็นห่วงพ่อหลวงไทย ร้อยปัญหาพ่อหลวงไทยคอยช่วยไว้ เราชาวไทยเทิดทูลท่านยิ่งชีวิต โครงการดีๆ ที่พ่อคิดไว้ ปวงประชาอยู่ได้อย่างสบาย พระหากษัตริย์ที่ไม่เคยเลือกปฏิบัติทางศาสนา ทรงบำรุงและให้ความสำคัญทุกศาสนา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5994 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 10:13 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5995 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 10:14 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5996 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 10:16 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ท่านเป็นที่สุดของชีวิต...ทุกครั้งเมื่อจะทำอะไรที่คิดว่ามันไม่ดีถ้าคิดถึงพระองค์
สิ่งที่คิดจะทำอยู่ก็จะหายไปเลยขอทำความดีทุกอย่างเพื่อถวายแด่ในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5997 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 10:17 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5998 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 13:16 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5999 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 13:16 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ภูมิพลนี้...คือพลังของแผ่นดิน ผู้ที่ปกครองราษฎรด้วยทศพิศราชธรรม ในหลวงกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 6000 โพสเมื่อ : 1 มี.ค. 56 : 13:18 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

1. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
2. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
3. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปีติในพระราชหฤทัยสืบไป
4. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า
5. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว