Thai Tour
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5901 โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 56 : 08:32 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เทิดพระองค์ทรงบิดาประชาชาติ
ประมุขศาสตร์ศิลปินปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้าชาวประชา
ไทยทั่วหน้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5902 โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 56 : 08:32 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เทิดพระองค์ทรงบิดาประชาชาติ
ประมุขศาสตร์ศิลปินปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้าชาวประชา
ไทยทั่วหน้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5903 โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 56 : 08:32 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5904 โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 56 : 08:33 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”
ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว
แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฎร์สุขทุกถิ่น
ไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์
พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือ
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต
พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5905 โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 56 : 08:33 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

การที่ในประเทศใด มีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติ ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะ ในประเทศชาติ เพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุข หากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม พระราชดำรัส ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ เมื่อ 21 ธ.ค.2537

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5906 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 12:42 น.  โดย : ร้อย นนส.ที่ 1 พัน นนส.ที่ 2  

ทรงพระเจริญ..............

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5907 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 12:55 น.  โดย : กรมทพ 41  

เทิดพระองค์ทรงบิดาประชาชาติ
ประมุขศาสตร์ศิลปินปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้าชาวประชา
ไทยทั่วหน้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5908 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 12:58 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
ในหลวงคือพ่อของปวงประชา
ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5909 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:03 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งประเทศ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอให้มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5910 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:14 น.  โดย : กรมทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5911 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:16 น.  โดย : กรมทพ 41  

ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี เพื่อชาติบ้านเมือง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5912 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:17 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5913 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:19 น.  โดย : กรมทพ 41  

น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5914 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:20 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5915 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:21 น.  โดย : กรมทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5916 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:23 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลให้ทั้ง ๒ พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5917 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:26 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากการประชวรเร็วๆด้วยเถิดอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พวกเราชาวไทยตลอดไปเรารักในหลวง
ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เรารักในหลวงที่สุดในดวงใจ
ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5918 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:28 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นที่รักของทุกคน พระองค์ทรงอุทิศตนเพื่อบ้านเมือง ขอเพียงให้คนในชาติได้รุ่งเรือง
*เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันทำให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
*ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5919 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:30 น.  โดย : กรมทพ 41  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5920 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:31 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระบารมีแพร่ไพรศาลไปทั่วล้า เพราะท่านทรงมีทศพิศราชธรรม
ชาวไทยทุกคน ขอสรรเสริญทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานอยู่คู่คนไทยไปนาน ๆ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5921 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:34 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5922 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:36 น.  โดย : กรมทพ 41  

พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่
เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5923 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:38 น.  โดย : กรมทพ 41  

• ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากการประชวรเร็วๆด้วยเถิดอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พวกเราชาวไทยตลอดไปเรารักในหลวง
• ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
• เรารักในหลวงที่สุดในดวงใจ
• ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง
• "ขอพ่อหลวงหายประชวรโดยเร็ว, มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง, ขอพระองค์มีความสุขกายสบายใจ เป็นร่มโพธิ์ร่ม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5924 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:40 น.  โดย : กรมทพ 41  

*รักพ่อหลวง ช่วยกันทำความดีถวายในหลวง
*ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
*รักในหลวง ขอปวงไทยมีความสามัคคี
*ทรงลำบากตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้ลูกได้อยู่สบาย
*ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
*ทรงพระปรีชาสามารถ ในหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเลี้ยงตัวตน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5925 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:41 น.  โดย : กรมทพ 41  

*เรารักในหลวงดั่งดวงใจ คนไทยจงสามัคคีกันไว้ เพื่อพ่อ
*ทำความดีเพื่อพ่อ เพราะพ่อลำบากมามากแล้ว เพื่อเรา
*พสกนิกรต่างดีใจที่พระองค์ทรงมีพระอาการดีขึ้น
*น้อมใจภักดิ์ รักในหลวง เพื่อชาติไทยจะดำรงอยู่ได้อย่างผาสุก
*พระองค์ทรงเป็นที่รักของทุกคน พระองค์ทรงอุทิศตนเพื่อบ้านเมือง ขอเพียงให้คนในชาติได้รุ่งเรือง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5926 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:44 น.  โดย : กรมทพ 41  

• ขอให้พระองค์หายไวๆ We Love The King Thailand
• ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
• ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์
• ขอให้พ่อหลวงของปวงชนทรงหายจากพระอาการประชวร
• ข้าพเจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ในหลวงของข้าพเจ้าทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาล• ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากการประชวรเร็วๆด้วยเถิดอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พวกเราชาวไทยตลอดไปเรารักในหลวง
• ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
• เรารักในหลวงที่สุดในดวงใจ
• ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง
• "ขอพ่อหลวงหายประชวรโดยเร็ว, มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง, ขอพระองค์มีความสุขกายสบายใจ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกร"

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5927 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:46 น.  โดย : กรมทพ 41  

*รักพ่อหลวง ช่วยกันทำความดีถวายในหลวง
*ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
*รักในหลวง ขอปวงไทยมีความสามัคคี
*ทรงลำบากตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้ลูกได้อยู่สบาย
*ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
*ทรงพระปรีชาสามารถ ในหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเลี้ยงตัวตน
*เรารักในหลวงดั่งดวงใจ คนไทยจงสามัคคีกันไว้ เพื่อพ่อ
*ทำความดีเพื่อพ่อ เพราะพ่อลำบากมามากแล้ว เพื่อเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5928 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:49 น.  โดย : กรมทพ 41  

1. ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากการประชวรเร็วๆด้วยเถิดอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พวกเราชาวไทยตลอดไปเรารักในหลวง
2. ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
3.เรารักในหลวงที่สุดในดวงใจ
4.ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง
5."ขอพ่อหลวงหายประชวรโดยเร็ว, มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง, ขอพระองค์มีความสุขกายสบายใจ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกร"
6.รักพ่อหลวง ช่วยกันทำความดีถวายในหลวง
7.ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
8.รักในหลวง ขอปวงไทยมีความสามัคคี
9.ทรงลำบากตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้ลูกได้อยู่สบาย
10.ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5929 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:51 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงพระปรีชาสามารถ ในหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเลี้ยงตัวตน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5930 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:53 น.  โดย : กรมทพ 41  

1.สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
2.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
3.ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
4.กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
5.กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
6.ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
7.มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
8.รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
9.รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
10.สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5931 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:56 น.  โดย : กรมทพ 41  

สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ
ลูกเป็นทหารของทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างแก่คนไทยทุกคน
ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5932 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:58 น.  โดย : กรมทพ 41  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
กษัตริย์นักพัฒนา
หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5933 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 13:59 น.  โดย : กรมทพ 41  

1.ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
2.พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
3.ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
4.ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
5.ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
6.ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
7.ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานคว
8.พ่อหลวงทรงปวดหัวเพราะเรามัวแต่แตกแยก
9.รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
10.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5934 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:01 น.  โดย : กรมทพ 41  

๑. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
๒. โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
๓. พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
๔. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
๕. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5935 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:03 น.  โดย : กรมทพ 41  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5936 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:04 น.  โดย : ก  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5937 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:05 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5938 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:08 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5939 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:12 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5940 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:13 น.  โดย : กรมทพ 41  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5941 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:14 น.  โดย : กรมทพ 41  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5942 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:15 น.  โดย : กรมทพ 41  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5943 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:16 น.  โดย : กรมทพ 41  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5944 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:17 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5945 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:18 น.  โดย : กรมทพ 41  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5946 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:19 น.  โดย : กรมทพ 41  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5947 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:20 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการบำรุงรักษาชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5948 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:21 น.  โดย : กรมทพ 41  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5949 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:22 น.  โดย : กรมทพ 41  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5950 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:23 น.  โดย : กรมทพ 41  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5951 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:23 น.  โดย : กรมทพ 41  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5952 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:24 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายและพระหทัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5953 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:26 น.  โดย : กรมทพ 41  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5954 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:27 น.  โดย : กรมทพ 41  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5955 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:28 น.  โดย : กรมทพ 41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5956 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:29 น.  โดย : กรมทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5957 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:30 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด
เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน
มีเมตตากรุณาคุณอนันต์
เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย
พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง
จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย
ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย
เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5958 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:31 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
ในหลวงคือพ่อของปวงประชา
ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน
ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย
พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าด ินได้ดี
ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5959 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:32 น.  โดย : กรมทพ 41  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5960 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:33 น.  โดย : กรมทพ 41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5961 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:34 น.  โดย : กรมทพ 41  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5962 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:35 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5963 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:36 น.  โดย : กรมทพ 41  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5964 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:38 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5965 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:39 น.  โดย : กรมทพ 41  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5966 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:40 น.  โดย : กรมทพ 41  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5967 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:41 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5968 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:42 น.  โดย : กรมทพ 41  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5969 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:42 น.  โดย : กรมทพ 41  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5970 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:43 น.  โดย : กรมทพ 41  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5971 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:46 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5972 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:47 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5973 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:49 น.  โดย : กรมทพ 41  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระ เมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5974 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:50 น.  โดย : กรมทพ 41  

เห็นพระองค์ท่านความสุขเราก็ดีใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5975 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:51 น.  โดย : กรมทพ 41  

ต้นไม้ที่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5976 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:52 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5977 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:53 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5978 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 14:59 น.  โดย : กรมทพ 41  

ต้นไม้ที่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5979 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:01 น.  โดย : กรมทพ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5980 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:02 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5981 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:03 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5982 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:07 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5983 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:09 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5984 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:12 น.  โดย : กรมทพ 41  

ข้าฯใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จะร่วมใจทำชาติไทยให้มั่นคง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5985 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:13 น.  โดย : กรมทพ 41  

น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวงแผ่ไพศาล และยิ่งใหญ่ เป็นคนไทยต้องภูมิใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5986 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:14 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงห่วงใย และไม่เคยเลยที่จะทอดทิ้งปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5987 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:16 น.  โดย : กรมทพ 41  

ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5988 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:16 น.  โดย : กรมทพ 41  

นอกจากการปลูกป่าแล้ว ขอให้คนไทยทุกคนจงทำแต่ความดีคิดดีทำดี พ่อหลวงจะได้รู้สึกดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5989 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:17 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอให้ประชาชนทุกคนจงทำแต่ความดี นอกจากทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อพ่อของแผ่นดินด้วย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5990 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:19 น.  โดย : กรมทพ 41  

จะรักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มิยอมให้ใครมาทำลายรักษาไว้จนชีพมลายกลายเป็นปุ๋ยผงธุลี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5991 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:20 น.  โดย : กรมทพ 41  

รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5992 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:21 น.  โดย : กรมทพ 41  

กำลังใจจากคนใดไม่เท่าพ่อ เรี่ยวแรงหมดทดท้อพ่อเติมให้ รักของพ่อก่อด้วยแสงของแรงใจสุมอุ่นไอไฟนำทาง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5993 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:23 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอประณามการกระทำทุกอย่างที่เป็นการจาบจ้วงสถาบัน ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5994 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:24 น.  โดย : กรมทพ 41  

รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องโลกไทยทั้งผอง เราเป็นไทยจนวันนี้ เพราะมีพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5995 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:25 น.  โดย : กรมทพ 41  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5996 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:25 น.  โดย : กรมทพ 41  

รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5997 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 15:58 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5998 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 16:02 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 5999 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 16:05 น.  โดย : กรมทพ 41  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 6000 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 56 : 16:11 น.  โดย : กรมทพ 41  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว